GHANA: MALI DELEGATION AT KUMASI CULTURAL CENTRE.

Record ID: 496425